top of page

Mga mapagkukunan

Mga mapagkukunan para sa Labs

Patakaran para sa mga proyekto sa pagsasaliksik
Patakaran para sa mga proyekto sa pagsasaliksik
Proseso ng aplikasyon sa pagsasaliksik
Mga alituntunin sa plano ng pagsusuri sa istatistika
Plano ng pagsusuri sa istatistika
Template ng plano ng pagsusuri sa istatistika
Template ng ulat sa taunang pag-unlad

Mayo 2018

Nawawala ang dokumento

Panukala sa kahilingan sa pagsasaliksik - PDF
Panukala sa kahilingan sa pagsasaliksik - Maaaring i-edit ang Dokumentong Salita
Pangkalahatang-ideya para sa Cardiologists
Sheet ng Teknikal na katotohanan para sa mga echo labs
bottom of page